Uniwersytet Dzieci w klasie

Uniwersytet Dzieci w klasie

Uczniowie klas 1 – 3 w roku szkolnym 2022/2023 uczestniczą w ogólnopolskim projekcie   Przyroda z klasą. Czy wiesz, jak żyje jeż?, w ramach programu Uniwersytet Dzieci w Klasie, który został objęty patronatem honorowym Ministerstwa Edukacji Narodowej. Projekt obejmuje zajęcia o tematyce przyrodniczej, a jego zadaniem jest rozwijanie u uczniów kompetencji przyrodniczych i chęci poznawania  tajemniczego świata przyrody. Scenariusze lekcji zostały przygotowane w oparciu o autorską Metodę Pytań i Doświadczeń. Najważniejszym założeniem Metody Pytań i Doświadczeń jest rozbudzanie u dzieci ciekawości, która potęguje chęć poznawania inspirującego świata nauki i odkrywania własnych pasji. Metoda ta uczy pracować projektowo oraz rozwija myślenie naukowe, oparte na stawianiu pytań, planowaniu procesu badawczego i wyciąganiu wniosków z przeprowadzonych doświadczeń. Dzięki tej metodzie nasi najmłodsi poznają odpowiedzi na wszystkie nurtujące ich pytania. 

      Zajęcia bazujące na Metodzie Pytań i Doświadczeń, rozwijają u dzieci naukowy sposób myślenia. Dzieci wchodzą w rolę naukowców, co znaczy definiują problem, szukają jak najlepszych rozwiązań i samodzielnie wyciągają wnioski z uzyskanych wyników badań. Otaczającego świata nie poznają jedynie w teorii, ale zdobywają wiedzę przede wszystkim poprzez doświadczenie. Uczniowie dzięki współpracy w grupach uczą się skutecznego działania i planowania.

      Dzieci na zajęciach przeniosą się w fascynujący i niesamowity świat przyrody! Podczas lekcji uczniowie poznają prawa panujące w naturze oraz przekonają się, jaki wpływ ma na nią człowiek. Będą prowadzić proste obserwacje przyrodnicze, wykonywać doświadczenia i samodzielnie wyciągać wnioski. Poznając wiele gatunków roślin i zwierząt przekonają się, dlaczego warto szanować przyrodę. 

     Program realizowany w ramach zajęć świetlicowych.

Powrót na początek strony