Międzypokoleniowy Turniej Szachowy

0c3cf9541d00bcfecb4d61305cdf4b9f-0.jpg

TURNIEJ SZACHOWY 

  

     W dniu 16 czerwca 2023 r. Szkoła Podstawowa nr 6 im. Polskich Lotników w Puławach organizuje Międzypokoleniowy Turniej Szachowy
" Szachy łączą pokolenia". 

              Turniej organizowany jest pod patronatem Prezydenta Miasta Puławy. 

Osoby zainteresowane wzięciem udziału w turnieju (uczniowie, rodzice, dziadkowie) 

proszeni są o zgłoszenie udziału poprzez e-mail: wardamaria79@o2.pl 

lub nr tel. 663854607 oraz w sekretariacie szkoły. 

  

Szczegółowe informacje poniżej: 

 

III MIĘDZYPOKOLENIOWY TURNIEJ SZACHOWY  

„Szachy łączą pokolenia” 

  

  1. ORGANIZATOR:

Szkoła Podstawowa nr 6 im. Polskich Lotników w Puławach 

Osoba odpowiedzialna: Maria Warda 

Sędzia: Łukasz Dymek – sędzia klasy państwowej 

  1. PATRONAT HONOROWY

Prezydent Miasta Puławy 

  1. CELE TURNIEJU

- popularyzacja gry w szachy w środowisku lokalnym,

- integracja kilku pokoleń, 

- propagowanie „królewskiej gry” wśród dzieci, młodzieży oraz dorosłych,

- stworzenie dorosłym szachistom, dzieciom i młodzieży możliwości rywalizacji sportowej, 

- stworzenie możliwości ciekawego spędzenia czasu wolnego, 

- poszukiwanie następców mistrzów, wyłanianie utalentowanych juniorów. 

  

  1. TERMIN I MIEJSCE

Turniej rozegrany zostanie 16 czerwca 2023 r. (piątek). Początek godzina 09:00.  

Szkoła Podstawowa nr 6 im. Polskich Lotników (przy kompleksach boisk szkolnych, 

w razie niepogody w sali gimnastycznej) 

  1. UCZESTNICTWO I ZGŁOSZENIA

Liczba miejsc ograniczona do 50 osób, o grze w turnieju decyduje kolejność zgłoszeń. 

Zgłoszenia do 31.05.2023 r. za pośrednictwem: 

e-mail: wardamaria79@o2.pl  lub pod nr tel. 663854607 oraz w sekretariacie szkoły 

  

  1. SYSTEM ROZGRYWEK

Turniej rozgrywany będzie systemem szwajcarskim kontrolowanym na dystansie 5 rund w formule open (szachy szybkie). Obowiązuje tempo gry 10 min + 5sekund na ruch dla zawodnika. O miejscu zawodnika w turnieju, w pierwszej kolejności, decyduje suma punktów zdobytych w partiach (wygrana 1 pkt., remis ½ pkt., przegrana 0 pkt.). W przypadku równej ilości punktów obowiązuje punktacja pomocnicza według następującej kolejności: Buchholz z odrzuceniem wartości skrajnych, pełny Buchholz, progres. 

  1. NAGRODY

Organizatorzy przewidują następujące nagrody: 

Pierwsze 3 miejsca puchary, medale oraz dyplomy. 

Przewidziane są również dyplomy oraz upominki rzeczowe dla wszystkich zawodników.

  1. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

- organizator zapewnia wodę oraz słodki poczęstunek,

- zawodników obowiązują aktualne przepisy Polskiego Związku Szachowego oraz walka w duchu FAIR PLAY,  

- uczestnicy ubezpieczają się we własnym zakresie i biorą udział w imprezie na własną odpowiedzialność, 

- dojazd uczestników na koszt własny, 

- zawodnik zapisując się do turnieju oraz rodzic/opiekun małoletniego zapisując dziecko do udziału w zawodach wyrażają zgodę na wykorzystanie wizerunku, 

- w sprawach nie zawartych w regulaminie decyduje organizator w porozumieniu z sędzią głównym zawodów. 

  

                                                                                                                                  Maria Warda 

Powrót na początek strony