Podręczniki i programy

ksiązki.jpg

Zestaw programów i podręczników na rok szkolny 2022/2023.  

 

Programy: 

 • Program edukacji wczesnoszkolnej w klasach 1-3 "Wielka przygoda" - doświadczam  - przeżywam - poznaję - tworzę .        Alina Budniak, Mirosław Kisiel, Małgorzata Mnich  
 • J.angielski : PROGRAM NAUCZANIA JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA I ETAPU EDUKACYJNEGO SZKOŁA PODSTAWOWA, KLASY 1 – 3 zgodny z Podstawą programową Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 lutego 2017 r. Ilona Studzińska, Arkadiusz Mędela, Magdalena Kondro, Ewa Piotrowska, Anna Sikorska 
 • Program nauczania gry w szachy w klasach I - IV.  Magdalena Zielińska  
 • Religia w klasach 0: AZ-0-01/18: Spotykamy Jezusa 
 • Religia w klasach 1-3:  AZ 1-01/18 ,,Zaproszeni na Ucztę z Panem Jezusem" Komisja Wychowania Katolickiego Konferencji Episkopatu Polski  
 • Religia w klasie 4:   AZ 2-01/10 Poznaję Boga i w niego wierzę 
 • Religia w klasie 5,6,7:  AZ 2-01/18 Bóg kocha i zbawia człowieka 
 • Religia w klasie 8:  AZ 3-01/10 Pójść za Jezusem Chrystusem 
 • Język  polski – Marlena Derlukiewicz "NOWE Słowa na start!". Program 

nauczania języka polskiego w klasach IV- VIII szkoły podstawowej. 

 • Program nauczania z języka angielskiego dla 2 etapu edukacyjnego, Ewa Piotrowska, T.Sztyber, K.Komarnicka 
 • Program nauczania z matematyki dla klas 4-8 szkoły podstawowej „Matematyka z kluczem” , M.Braun, A.Mańkowska, M.Paszyńska 
 • „Tajemnice przyrody” Program nauczania przyrody w klasie 4 szkoły podstawowej, J.Golanko 
 • Program nauczania biologii w klasach 4-8 szkoły podstawowej „Puls życia”, A.Zdziennicka 
 • Program nauczania geografii dla szkoły podstawowej – Planeta Nowa, E.M.Tuz, B.Dziedzic 
 • Program nauczania ogólnego muzyki w klasach 4-7 szkoły podstawowej, M.Gromek, G.Kilbach 
 • Program nauczania  muzyki  w  szkole podstawowej „Lekcja muzyki”,  M.Gromek, G.Kilbach 
 • Program nauczania plastyki w klasach 4-7 szkoły podstawowej „Do dzieła”, J.Lukas, K.Onak 
 • Program nauczania techniki w  szkole podstawowej „Jak to działa” L.Łabecki, M.Łabecka 
 • Program nauczania informatyki w  szkole podstawowej, M.Kęska 
 • Program nauczania wf „Magia ruchu”, U.Białek, J.Wolfart-Pielach, 
 • Program nauczania historii w klasach 4-8 „Wczoraj i dziś”, dr T.Maćkowski 
 • Program nauczania chemii w  szkole podstawowej „Chemia Nowej Ery”, T.Kulawik, M.Litwin 
 • Program nauczania fizyki w  szkole podstawowej „Spotkania z fizyką”, G.Francuz-Ornat, T.Kulawik 
 • Program nauczania „Wędrując do dorosłości. Wychowanie do życia w rodzinie dla uczniów 4 klasy szkoły podstawowej”, T.Król 
 • Program nauczania ogólnego wiedzy o społeczeństwie dla  szkoły podstawowej „Dziś i jutro”, B.Furman 
 • Program nauczania języka niemieckiego  w  szkole podstawowej jako drugiego języka obcego nowożytnego, A.Jaroszewska 
 • Program nauczania EDB   w  szkole podstawowej „Żyję i działam bezpieczne”, J.Słoma 
 • Program edukacji przedszkolnej “Nasze przedszkole” M. Kwaśniewska, W. Żaba-Żabińska 

 

 

 

 

 

Oddział przedszkolny: “Strefa przedszkolaka” wyd. MAC 

 

Klasy 1:   

 • Pakiet podręczników z serii „Wielka Przygoda” Wydawnictwo: Nowa Era E. Kasprzak, A. Ładzińska, M. Ogrodowczyk, G. Wójcicka, K. Sawicka, E. Swoboda  
 • J. angielski  - PODRĘCZNIK i ZESZYT ĆWICZEŃ - -„Tigr & Friends 1” CarRead, Mark Ormerod, Magdalena Kondro Wydawnictwo:  Macmillan Education   
 • Religia  ,,Bóg naszym ojcem" red. ks. Piotr Goliszek 

 

 

Klasy 2   

 • Pakiet podręczników z serii „Wielka Przygoda” Wydawnictwo: Nowa Era E. Kasprzak, A. Ładzińska, M. Ogrodowczyk, G. Wójcicka, K. Sawicka, E. Swoboda  
 • J. angielski PODRĘCZNIK i ZESZYT ĆWICZEŃ - -„Tiger & Friends 2” Carol Read, Mark Ormerod, Magdalena Kondro Wydawnictwo:  Macmillan Education   
 • religia  ,,Zaproszeni na Ucztę z Panem Jezusem" red. ks. Piotr Goliszek 

 

 

 

Klasy 3  

 • Pakiet podręczników z serii „Wielka Przygoda” Wydawnictwo: Nowa Era E. Kasprzak, A. Ładzińska, M. Ogrodowczyk, G. Wójcicka, K. Sawicka, E. Swoboda  
 • J. angielski PODRĘCZNIK i ZESZYT ĆWICZEŃ - -„Tiger & Friends 3” Carol Read, Mark Ormerod, Magdalena Kondro Wydawnictwo:  Macmillan Education  
 • religia  ,,Jezus przychodzi do nas" red. ks. Piotr Goliszek 

 

 

Klasa 4  

1.  j. polski – „NOWE Słowa na start! 4.  Podręcznik do języka polskiego dla klasy czwartej szkoły     podstawowej” Anna Klimowicz, Marlena Derlukiewicz  

 1. „NOWE Słowa na start! 4. Zeszyt ćwiczeń do języka polskiego dla klasy czwartej szkoły podstawowej”. Praca zbiorowa.  
 1. j. angielski PODRĘCZNIK I ZESZYT ĆWICZEŃ „Brainy” - klasa 4 Nick Beare Wydawnictwo: Macmillan Education  
 1. matematyka – KLASA 4: Podręcznik „Matematyka z kluczem” dla klasy 4 szkoły podstawowej, część 1 i cześć 2  
  Zeszyt ćwiczeń do matematyki dla szkoły podstawowej. Marcin Braun, Agnieszka Mańkowska, Małgorzata Paszyńska  
  Zbiór zadań „Matematyka z kluczem” dla klasy 4 szkoły podstawowej  
 1. przyroda – Podręcznik " Tajemnice przyrody" dla klasy czwartej szkoły podstawowej 2020 – 2022 Maria Marko-Worłowska, Feliks Szlajfer, Joanna Stawarz. Wydawnictwo: Nowa Era  
  Zeszyt ćwiczeń " Tajemnice przyrody" Autorzy: Jolanta Golanko, Urszula Moździerz, Joanna Stawarz, Iwona Wróbel,Wydawnictwo: Nowa Era  
 1. historia – Podręcznik do historii dla klasy IV szkoły podstawowej. B. Olszewska, W. Surdyk-Fertsch, G. Wojciechowski. Seria Wczoraj i Dziś. Nowa Era.  
 1. muzyka – Podręczniki: Lekcja muzyki 4 Monika Gromek Grażyna Kilbach  
 1. plastyka – Podręcznik: ,, Do Dzieła" J. Lukas, K.Onak i inni  
 1. technika - Podręcznik: ,, Jak to działa?" Lech Łabecki i Marta Łabecka  
 1. informatyka – Lubię to! ; autor- Michał Kęska ; wydawnictwo - Nowa Era  
 1.  religia  ,,Jestem chrześcijaninem" red. ks. Waldemar Janiga 
 1. Wędrując ku dorosłości. Program nauczania. Wychowanie do życia w rodzinie dla uczniów klasy 4 szkoły podstawowej. Autor Teresa Król. Wydawnictwo Rubikon 

 
 

 

Klasa 5  

 1. j. polski – „NOWE Słowa na start! 5. Podręcznik do języka polskiego dla klasy piątej szkoły podstawowej”. Anna Klimowicz, Marlena Derlukiewicz  

„NOWE Słowa na start! 5”.  Zeszyt ćwiczeń do języka polskiego dla klasy piątej szkoły podstawowej - Agnieszka Marcinkiewicz, Joanna Ginter  

 1. j. angielski PODRĘCZNIK I ZESZYT ĆWICZEŃ „Brainy” - klasa 5 Nick Beare Wydawnictwo: Macmillan Education  
 1. matematyka – PODRĘCZNIK Matematyka z kluczem. część 1 i część 2 Marcin Braun, Agnieszka Mańkowska, Małgorzata Paszyńska  
  Zeszyt ćwiczeń „Matematyka z kluczem” dla klasy 5 szkoły podstawowej  
  Autorzy: Marcin Braun, Agnieszka Mańkowska, Małgorzata Paszyńska  
  Zbiór zadań „Matematyka z kluczem” dla klasy 5 szkoły podstawowej  
 1. biologia – Podręcznik " Puls życia" do biologii dla klasy piątej szkoły podstawowej   

Autorzy: Marian Sęktas, Joanna Stawarz  

 1. Wydawnictwo: Nowa Era  
  Zeszyt ćwiczeń " Puls życia" Autorzy: Jolanta Holeczek, Jolanta Pawłowska, Jacek Pawłowski, Wydawnictwo: Nowa Era  
 1. geografia – Podręcznik - Planeta Nowa, autorzy: Mariusz Szubert i Tomasz Rachwał  
 1. historia – Podręcznik do historii dla klasy V szkoły podstawowej., G. Wojciechowski. Seria Wczoraj i Dziś. Nowa Era.  
 1. muzyka – Podręczniki: Lekcja muzyki 5 Monika Gromek Grażyna Kilbach  
 1. technika - Podręcznik: ,, Jak to działa?" Lech Łabecki i Marta Łabecka  
 1. plastyka – Podręcznik: ,, Do Dzieła" J. Lukas, K.Onak i inni  
 1. informatyka – Lubię to! ; autor- Michał Kęska ; wydawnictwo - Nowa Era  
 1.   religia  ,,Bóg poszukuje człowieka" red. ks. Waldemar Janiga 
 1. Wędrując ku dorosłości. Program nauczania. Wychowanie do życia w rodzinie dla uczniów klasy 5 szkoły podstawowej. Autor Teresa Król. Wydawnictwo Rubikon 

 

Klasa 6  

 1. j. polski – „NOWE Słowa na start! 6. Podręcznik do języka polskiego dla klasy 6 szkoły podstawowej” Anna Klimowicz, Marlena Derlukiewicz  
 1. „NOWE Słowa na start! Zeszyt ćwiczeń do języka polskiego dla klasy 6 szkoły podstawowej”-praca zbiorowa  
 1. j. angielski - PODRĘCZNIK I ZESZYT ĆWICZEŃ  „Brainy” - klasa 6 Sandy Zervas, Catherine Bright, Arek Tkacz Wydawnictwo: Pearson  
 1. matematyka – Podręcznik Matematyka z kluczem. część 1 i cześć 2 Autorzy: Marcin Braun, Agnieszka Mańkowska, Małgorzata Paszyńska  
  Zeszyt ćwiczeń „Matematyka z kluczem” dla klasy 6 szkoły podstawowej  
  Autorzy: Marcin Braun, Agnieszka Mańkowska, Małgorzata Paszyńska  
  Zbiór zadań „Matematyka z kluczem” dla klasy 6 szkoły podstawowej autor: Jerzy Janowicz  
 1. biologia – Podręcznik " Puls życia" do biologii dla klasy szóstej szkoły podstawowej   

Autor: Joanna Stawarz Wydawnictwo: Nowa Era  
Zeszyt ćwiczeń " Puls życia" Autorzy: Magdalena Fiałkowska-Kołek, Sławomir Gębica, Agnieszka Siwik, Wydawnictwo: Nowa Era  

 1. geografia – Podręcznik - do 7 klasy, Planeta Nowa, autorzy: Mariusz Szubert i Tomasz Rachwał  
 1. historia – Podręcznik do historii dla klasy VI szkoły podstawowej. B. Olszewska, W. Surdyk-Fertsch, G. Wojciechowski. Seria Wczoraj i Dziś. Nowa Era.  
 1. muzyka – Podręczniki: Lekcja muzyki 6 Monika Gromek Grażyna Kilbach  
 1. plastyka – Podręcznik: ,, Do Dzieła" J. Lukas, K.Onak i inni  
 1. technika - Podręcznik: ,, Jak to działa?" Lech Łabecki i Marta Łabecka  
 1. informatyka – Lubię to! ; autor- Michał Kęska ; wydawnictwo - Nowa Era 
 1.  religia  ,,Jezus Chrystus nas zbawia" red. ks. Waldemar Janiga 
 1. Wędrując ku dorosłości. Program nauczania. Wychowanie do życia w rodzinie dla uczniów klasy 6 szkoły podstawowej. Autor Teresa Król. Wydawnictwo Rubikon 

 
 

 

Klasa 7  

 1. j. polski - „NOWE Słowa na start! 7. Podręcznik do języka polskiego dla klasy siódmej szkoły podstawowej” Joanna Kościerzyńska, Joanna Ginter, Katarzyna Łęk, Joanna Krzemińska, Małgorzata Chmiel, Natalia Bielawska, Monika Iwanowska 

„NOWE Słowa na start! 7.Zeszyt ćwiczeń do języka polskiego dla klasy siódmej szkoły podstawowej” – praca zbiorowa   

 1. j. angielski - PODRĘCZNIK I ZESZYT ĆWICZEŃ „Repetytorium Ósmoklasisty” - dwuczęściowa wersja (część 1) Malcolm Mann, Steve Taylore-Knowles; Autor zeszytu ćwiczeń: Karolina Kotorowicz-Jasińska Wydawnictwo: Macmillan Education  
 1. j. niemiecki – DEUTSCHTOUR FIT Podręcznik kl. 7 Nowa Edycja 2020-2022   
 1. matematyka – KLASA 7 Matematyka z kluczem. Klasa 7. Marcin Braun, Agnieszka Mańkowska, Małgorzata Paszyńska, Jerzy Janowicz, Wojciech Babiański,   
  Zeszyt ćwiczeń do matematyki dla szkoły podstawowej. NOWA EDYCJA 2020-2022  
  Autorzy: Marcin Braun, Agnieszka Mańkowska, Małgorzata Paszyńska  
  Zbiór zadań do matematyki dla szkoły podstawowej. NOWA EDYCJA 2020-2022 Autorzy: Jerzy Janowicz  
 1. biologia – Podręcznik  " Puls życia" do biologii dla klasy siódmej szkoły podstawowej Małgorzata Jefimow  

Wydawnictwo: Nowa Era  
Zeszyt ćwiczeń " Puls życia", Autorzy: Jolanta Holeczek, Barbara Januszewska-  Hasiec, Wydawnictwo: Nowa Era  

 1. geografia – Podręcznik  - do 7 klasy, Planeta Nowa, autorzy: Mariusz Szubert i Tomasz Rachwał  
 1. historia – Podręcznik.Wczoraj i Dziś. J.Kłaczkow, A.Łaszkiewicz, S. Roszak Nowa Era.,               
 1. chemia – Chemia Nowej Ery - podręcznik do chemii dla klasy 7 szkoły podstawowej - J. Kulawik, T. Kulawik, M. Litwin.  
 1. Fizyka – Podręcznik dla klasy 7 szkoły podstawowej Spotkania z fizyką, autor G. Francuz-Ornat, wydawnictwo Nowa Era  
 1. muzyka – Podręczniki: Lekcja muzyki 7 Monika Gromek Grażyna Kilbach  
 1. plastyka – Podręcznik: ,, Do Dzieła" J. Lukas, K.Onak i inni  
 1. informatyka – Lubię to! Autor - Grażyna Koba; wydawnictwo - Nowa Era  
 1. religia  ,,Bóg wskazuje nam drogę" red. ks. Waldemar Janiga 
 1. Wędrując ku dorosłości. Program nauczania. Wychowanie do życia w rodzinie dla uczniów klasy 7 szkoły podstawowej. Autor Teresa Król. Wydawnictwo Rubikon 

 

 

Klasa 8  

 1. j. polski – Klasa 8 - „NOWE Słowa na start! 8. Podręcznik do języka polskiego dla klasy ósmej szkoły podstawowej” Joanna Kościerzyńska, Joanna Ginter, Katarzyna Łęk, Joanna Krzemińska, Małgorzata Chmiel, Natalia Bielawska, Monika Iwanowska 

„NOWE Słowa na start! 8. Zeszyt ćwiczeń do języka polskiego dla klasy ósmej szkoły podstawowej”. Joanna Kuchta, Joanna Kościerzyńska, Małgorzata Ginter  

 1. j. angielski - PODRĘCZNIK I ZESZYT ĆWICZEŃ „Repetytorium Ósmoklasisty” - dwuczęściowa wersja (część 2) Malcolm Mann, Steve Taylore-Knowles; Autor zeszytu ćwiczeń: Karolina Kotorowicz-Jasińska Wydawnictwo: Macmillan Education  
 1. j. niemiecki DEUTSCHTOUR FITPodręcznik kl. 8 Nowa Edycja 2021-2023   
 1. matematyka – Podręcznik Matematyka z kluczem. Klasa 8. Marcin Braun, Agnieszka Mańkowska, Małgorzata Paszyńska,   

Zeszyt ćwiczeń do matematyki dla szkoły podstawowej Autorzy: Marcin Braun, Agnieszka Mańkowska, Małgorzata Paszyńska  

Zbiór zadań do matematyki dla szkoły podstawowej Autorzy: Jerzy Janowicz  

 1. biologia – Podręcznik " Puls życia" do biologii dla klasy ósmej szkoły podstawowej  

Autorzy: Beata Sągin, Andrzej Baczarowski, Marian Sęktos  

 1. Wydawnictwo: Nowa Era  
  Zeszyt ćwiczeń " Puls życia" , Autorzy:Joanna Holeczek, Barbara Januszewska- Hasiec, Wydawnictwo: Nowa Era  
 1. historia – Podręcznik Wczoraj i Dziś R. Śniegocki, A. Zielińska. Nowa Era.  
 1. geografia Podręcznik - do 8 klasy, Planeta Nowa, autorzy: Mariusz Szubert i Tomasz Rachwał  
 1. WOS - I. Janicka, A. Janicki, A. Kucia-Maćkowska, T. Maćkowski, Dziś i jutro. Podręcznik do wiedzy o społeczeństwie dla szkoły podstawowej, Warszawa 2017  
 1. chemia – Chemia Nowej Ery - podręcznik do chemii dla klasy 8 szkoły podstawowej - J. Kulawik, T. Kulawik, M. Litwin.  
 1. Fizyka – Podręcznik dla klasy 8 szkoły podstawowej Spotkania z fizyką, autor G. Francuz-Ornat, wydawnictwo Nowa Era  
 1. informatyka – Lubię to! Autor - Grażyna Koba; wydawnictwo - Nowa Era 
 1.  religia  ,,Z Tobą idę przez życie" red. ks. P.Mąkosa 
 1. Wędrując ku dorosłości. Program nauczania. Wychowanie do życia w rodzinie dla uczniów klasy 8 szkoły podstawowej. Autor Teresa Król. Wydawnictwo Rubikon 

 
 
 

 

 

 

Powrót na początek strony