Płatności

SZANOWNI PAŃSTWO!

SZANOWNI PAŃSTWO!


W związku ze stale zmieniającą się podwyżką cen towarów i usług konsumpcyjnych na rynku, jesteśmy zmuszeni do zmiany wysokości stawki żywieniowej, a co za tym idzie – opłat za posiłki.

 

OD 1 MARCA 2023r. będą obowiązywać następujące stawki:

 • dla uczniów szkoły – 6,00 zł (03.23 23x6,00 zł=138,00 zł)

 • dla uczniów przedszkolnych – 9,00 zł (03.23 23 x9,00 zł
  =207,00 zł)

 • dla nauczycieli – 12,00 zł (03.23 23x12,00 zł=276,00 zł)

 

 

 

 • OD 1 PAŹDZIERNIKA 2022R. będzie funkcjonował nowy program do ewidencji obiadów i rozliczeń finansowych – iOPŁATY, do którego hasła dostępu, loginy oraz karty obiadowe zostaną wydane przez wychowawców klas dzieciom/rodzicom w dniach 29-30 września 2022r.

 

Osoby, które nie odbiorą kart i haseł z różnych przyczyn we wskazanych wyżej terminach, będą mogły je pozyskać od Intendenta szkoły w dniu 3 października 2022r. w godzinach od 9:30 do 15:00.

 

 • PROSIMY NIE WNOSIĆ OPŁAT ZA OBIADY WE WRZEŚNIU!!!

 

 • KONTO AKTYWNE OD 3-EGO PAŹDZIERNIKA 2022R.

 

Płatności za obiady będzie można dokonywać w terminie od 3-ego do 5-ego października br., a w pozostałych miesiącach od 1-ego do 5-ego każdego miesiąca (wg nowego Regulaminu Stołówki).

Kwoty do zapłaty oraz numery indywidualnych rachunków bankowych będą dostępne od dnia 3-ego października w Panelu Rodzica po zalogowaniu się.

 

Nowy Regulamin Stołówki wraz z deklaracją korzystaniu ze stołówki oraz oświadczeniem o rezygnacji jest dostępny w zakładce – Stołówka- Płatności.

 

INFORMACJE DLA RODZICÓW OD INTENDENTA

 1. Proszę o terminowe dokonywanie płatności za obiady – od października na konta indywidualne uczniów i pracowników szkoły!

 2. W tytule przelewu proszę ZAWSZE wpisać imię i nazwisko dziecka oraz klasę, do której uczęszcza.

 3. Pod koniec września będą wydawane elektroniczne karty wszystkim stołownikom po uprzednim złożeniu deklaracji korzystania
  ze stołówki.

 4. Pierwsze egzemplarze kart obiadowych będą wydawane bezpłatnie. Opłata w wysokości 13,53 zł (przelewem na konto główne szkoły),będzie pobierana w przypadku wydania duplikatu
  za zagubioną lub uszkodzoną kartę.

 5. Karta będzie własnością ucznia przez cały okres nauki, dlatego należy ją chronić przed uszkodzeniem. Dzieci, które ukończyły przedszkole lub zmienią szkołę mogą posługiwać się tą samą kartą.

 6. Obiad można pobrać tylko raz dziennie i jego wydanie jest rejestrowane w systemie informatycznym www.iopłaty.progman.pl) Rodzic będzie miał na bieżąco wgląd, czy dziecko skorzystało
  z wyżywienia w danym dniu.

 7. Rodzic, po zalogowaniu się do programu IOPŁATY na konto dziecka do Panelu Rodzica, będzie miał możliwość odwołania obiadu. Jeśli wystąpią problemy techniczne, obiad będzie można odwołać tak jak dotychczas: w sekretariacie szkoły bądź też u intendenta.

 8. Dziecku, które w danym dniu zapomni karty, obiad zostanie wydany na podstawie weryfikacji przez intendenta lub pracownika kuchni.

 9. Fakt zgubienia karty należy niezwłocznie zgłosić intendentowi
  lub wychowawcy. Zagubiona karta zostanie zablokowana, a dziecko nadal będzie miało możliwość korzystania z obiadów.

 10. Jeśli karta nie zostanie odnaleziona, konieczny będzie zakup nowej karty dla dziecka.

 

Kontakt telefoniczny do Pani Intendentki – tel. 81 458 65 66

Odpisy można zgłaszać codziennie do godziny 8.30.

 

Powrót na początek strony