Narodowe Czytanie

Narodowe Czytanie 2023. Baner.jpg

Tradycją jest, iż na początku września uczniowie naszej szkoły biorą udział w akcji Narodowe Czytanie, która została zainicjowana w 2012 roku wspólną lekturą Pana Tadeusza
Adama Mickiewicza. To nie tylko promocja czytelnictwa, ale także idealna okazja, aby docenić wartość czytania i odkryć piękno literatury polskiej.
W bieżącym roku Nad Niemnem Elizy Orzeszkowej jest lekturą 12. odsłony Narodowego Czytania pod patronatem Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Andrzeja Dudy. Nad
Niemnem to jeden z najważniejszych utworów literatury polskiej podejmujący tematykę powstania styczniowego, którego 160 – lecie obchodzimy w tym roku. Ta wyjątkowa książka napisana barwnym językiem ukazuje losy rodzin Bohatyrowiczów i Korczyńskich. Pisarka nie tylko maluje szeroką panoramę Kresów, przybliża folklor i szlacheckie zwyczaje, ale
nawiązuje także do historii Rzeczypospolitej. Uroku temu wszystkiemu dodaje bogata nadniemeńska przyroda, wspaniałe pejzaże i krajobrazy. 7 września na sali gimnastycznej dość licznie zgromadzili się uczniowie klas siódmych i ósmej, aby wziąć udział w Narodowym Czytaniu i przywitać panią Katarzynę Kuciarę z puławskiej Mediateki. Na wstępie uczniowie zostali zapoznani z informacjami na temat życia i twórczości Elizy Orzeszkowej. W drugiej części spotkania z uwagą i zainteresowaniem wysłuchali czytanych przez panią Kasię fragmentów Nad Niemnem. Na zakończenie serdecznie podziękowaliśmy pani Katarzynie za wspólnie spędzony czas przy tak znakomitej książce.

Powrót na początek strony