Zasady rekrutacji do świetlicy szkolnej

Karta-zgłoszenia-do-świetlicy-szkolnej.jpg

Zapisy do świetlicy prowadzone są w oparciu o zasady rekrutacji:

 1. Godziny pracy świetlicy: 6.30-16.00.

 2. Warunkiem przyjęcia dziecka do świetlicy jest spełnienie kryteriów naboru, zapoznanie się z regulaminem świetlicy dostępnym na stronie internetowej szkoły oraz złożenie przez rodziców drogą mailową na adres szkoły sp6@um.pulawy.pl KARTY ZGŁOSZENIA DO ŚWIETLICY SZKOLNEJ w wyznaczonym przez szkołę terminie.

 3. Druk KARTY ZGŁOSZENIA DO ŚWIETLICY znajduj się na stronie internetowej szkoły
  (w załączniku poniżej).

 4. Dane zawarte w „Karcie zgłoszenia dziecka do świetlicy” będą weryfikowane. Podanie informacji niezgodnych z prawdą, np. dotyczące miejsca i czasu pracy będzie skutkowało nieprzyjęciem dziecka do świetlicy.

 5. Do świetlicy w pierwszej kolejności przyjmowane są dzieci:

   1. obojga rodziców/ prawnych opiekunów pracujących zawodowo,

   2. pracujących rodziców/ prawnych opiekunów samotnie wychowujących dzieci,

   3. korzystające z publicznych środków komunikacji w czasie dojazdu do szkoły i powrotu,

   4. będące uczniami klas I-III,

   5. dzieci z niepełnosprawnością z klas IV-VIII.

 1. Miejsce zatrudnienia rodziców/ prawnych opiekunów musi być zapisane w karcie zgłoszenia do świetlicy.

 2. Liczba miejsc w świetlicy szkolnej jest ograniczona.

 3. Wnioski o przyjęcie dziecka do świetlicy należy składać każdego roku szkolnego.

 4. Rekrutacja zostanie przeprowadzona przez komisję, a jej wyniki podane będą na stronie internetowej szkoły.

Pliki do pobrania

Powrót na początek strony