Konkurs plastyczny

pobrane.jpg

    „Okładka mojej ulubionej książki”

Zaprojektuj okładkę swojej ulubionej książki. Nie sugeruj się okładką istniejącej już publikacji, stwórz własną wizję. Twoją interpretację treści.

 Konkurs organizowany jest z okazji Międzynarodowego Dnia Książki i Praw Autorskich, który obchodzony jest co roku 23 kwietnia.

  1. Cel konkursu:

- popularyzacja czytelnictwa wśród dzieci i młodzieży;

- promowanie osiągnięć uczniów uzdolnionych plastycznie;

- rozwijanie wyobraźni oraz umiejętności wypowiedzi artystycznej wśród dzieci i młodzieży;

 - rozwijanie kreatywności i wrażliwości artystycznej.

  1. Zasady uczestnictwa:
  2. Adresaci konkursu: Konkurs adresowany jest dla uczniów klas I-III

 

 Struktura i przebieg konkursu:

  1. Warunkiem uczestnictwa jest dostarczenie przez uczestników prac, wykonanych samodzielnie. Projekt musi odbiegać od wyglądu okładek wydanych publikacji oraz zawartych w nich ilustracji. 2. Prace powinny być wyraźnie opisane i zawierać: imię i nazwisko uczestnika, wiek uczestnika, tytuł pracy.
  2. Dostarczone prace przechodzą na własność organizatora.

 

 III. Zadanie konkursowe

Zadanie konkursowe polega na zaprojektowaniu frontowej strony okładki ulubionej książki. Uczestnik konkursu nie może naśladować istniejącej publikacji, ma stworzyć własną wizję okładki. IV. Forma pracy

  1. Format pracy – A4
  2. Technika dowolna, płaska
  3. Projekt powinien zawierać tytuł książki, nazwisko autora oraz najważniejszą część – oprawę graficzną nawiązującą do tytułu książki i wprowadzającą w jej treść.
  4. Termin dostarczania prac i rozstrzygnięcia konkursu

 Prace należy składać w bibliotece w terminie do 28 kwietnia.

 Wyniki zostaną zamieszczone na stronie internetowej szkoły.

  1. Kryteria oceny prac konkursowych

Przy ocenie prac komisja będzie kierować się następującymi kryteriami:

 - sposób ujęcia tematu,

- oryginalność okładki,

 - walory artystyczne,

 - kompozycja,

- warsztat pracy,

 - interpretacja własna.

 Postanowienia końcowe

 Prace nagrodzone zostaną zaprezentowane na wystawie pokonkursowej.

 Wyniki konkursu zostaną opublikowane na stronie internetowej szkoły.

 

 Prace niezgodne z regulaminem nie będą brane pod uwagę. Na zwycięzców czekają atrakcyjne nagrody. Zapraszamy

Powrót na początek strony