Konkurs plastyczny z okazji walentynek

heart-g5668ddb58_1920.jpg

Walentynki to coroczne święto zakochanych obchodzone 14 lutego. Nazwa walentynek pochodzi od imienia św. Walentego.                 

        

 

                               Konkurs plastyczny z okazji walentynek

     Zapraszamy uczniów klas 3 – 4  do wzięcia udziału w konkursie plastycznym:

Portret osoby, którą kocham najbardziej

- praca wykonana w formacie A4

- technika wykonania dowolna

- prace powinny być wykonane indywidualnie i samodzielnie przez dzieci

- każdy uczestnik powinien dostarczyć jedną pracę

- praca musi być opisana metryczką – na odwrocie pracy (imię i nazwisko autora)

 

Cele konkursu:

- rozwijanie poczucia estetyki i kreatywnego myślenia,

- wyłanianie talentów plastycznych,

- dążenie do stworzenia właściwego nastroju towarzyszącego tradycji święta zakochanych opartego na szacunku i poszanowaniu wartości,

- kształtowanie i rozwijanie zainteresowań artystycznych,

- rozwijanie umiejętności manualnych dzieci,

- rozwijanie wrażliwości estetycznej,

- kształtowanie inwencji i wyobraźni twórczej

 

Termin złożenia prac:

Prace należy składać w bibliotece szkolnej do dnia 10 lutego 2023 roku.

 

 

Biblioteka szkolna zaprasza uczniów klas 6 – 8 do udziału w konkursie literackim pt.:

Walentynkowy  wiersz o miłości

- należy dostarczyć do biblioteki szkolnej tylko jeden wiersz o tematyce miłosnej

- praca powinna być podpisana (imię i nazwisko, klasa)

- praca napisana w formie wydruku komputerowego, czcionka 14

- wiersz napisany w dowolnej formie (np.: rymowanka)

 

Cele konkursu:

- zachęcanie do twórczości poetyckiej

- popularyzacja twórczości artystycznej dzieci

- rozwijanie wrażliwości i wyobraźni młodych autorów

- uwrażliwienie na piękno i bogactwo języka ojczystego

 

Termin złożenia prac:

Utwory poetyckie należy składać w bibliotece szkolnej do dnia 10 lutego 2023 roku.

 

 

Nagrody:

Przyznawane będą nagrody – dyplomy i wyróżnienia.

 

Powrót na początek strony