Konkurs z kaligrafii dla kl. IV-VIII

73-2926.jpg

Regulamin Szkolnego Konkursu Kaligraficznego

                         z okazji Międzynarodowego Dnia Książki i Praw Autorskich

 

  1. „Mistrz Słowa Pisanego” z okazji Międzynarodowego Dnia Książki i Praw Autorskich

Drodzy Uczniowie!

Zapraszamy wszystkich, którzy chcą spróbować swych sił i wykonać arcydzieło sztuki piśmienniczej.

 Mamy nadzieję, że nasz konkurs stanie się dla Was ciekawą przygodą z kaligrafią, czyli sztuką pięknego pisania.

 

 Cele konkursu:

➢ rozwijanie umiejętności kształtnego i pięknego pisania,

 ➢ rozwijanie wrażliwości na piękno języka ojczystego,

 ➢ odkrywanie zainteresowań i talentów uczniów,

 ➢ rozbudzanie zainteresowań literaturą piękną.

 

Warunki uczestnictwa w konkursie:

❖ Konkurs skierowany jest do wszystkich uczniów klas 4-8

❖ Uczniowie mają za zadanie przepisać dołączony do regulaminu tekst długopisem lub piórem na papierze gładkim formatu A4

 Dopuszcza się stosowanie wszelkich ozdobników do tekstu, np.

- inicjał, czyli litera rozpoczynająca tekst

- bordiura, czyli ozdobne obramowanie

- ilustracje odnoszące się do tekstu. Do tworzenia ozdobników można użyć kolorowych pisaków.

Prace napisane cienkopisami i długopisami zmazywalnymi nie spełniają wymogów regulaminowych i nie będą brane pod uwagę.

Metryczka powinna być umieszczona na odwrocie pracy i zawierać: imię, nazwisko ucznia, klasę.

Prace dostarczone na konkurs nie mogą być zgięte.

Uczeń biorący udział w konkursie wykonuje pracę samodzielnie.

 

                                            Hasło, które należy wykaligrafować:

                                  Międzynarodowy Dzień Książki i Praw Autorskich

 

 

❖ Prace konkursowe  należy przynieść do biblioteki szkolnej  do dnia 28 kwietnia 2023 roku.

 

 ❖ Ocenie będą podlegać:

- staranność pracy, płynność pisma i estetyka połączeń liter oraz oryginalność elementów graficznych.

 

Wyniki konkursu zostaną ogłoszone na stronie internetowej szkoły.

❖ Na laureatów czekają nagrody i dyplomy.

Powrót na początek strony